Projektowanie zieleni
osiedlowej

Zieleń osiedlowa towarzyszy zabudowie mieszkaniowej, pełniąc funkcje wypoczynkowe, izolacyjne oraz estetyczne. Stanowi nieodłączny element projektowanych osiedli, zapewniając mieszkańcom przyjazne otoczenie. Oferujemy usługę projektowania zieleni osiedlowej, w kompleksowej formie opracowania zawierającego dobór elementów małej architektury oraz opraw oświetleniowych.

Zależy nam aby w naszych projektach zieleń stanowiła integralną część z otaczającą architekturą, co jest niezwykle istotne w wypadku nasadzeń towarzyszących zabudowie osiedlowej. Każdy projekt traktujemy indywidualnie, dobierając roślinność o odpowiednio dobranych parametrach- kolorystyka, kompozycja oraz forma. Jako iż priorytetem jest wysoka jakość przestrzeni, gatunki roślin dobierane są w taki sposób by zachować ciągłość kwitnienia oraz odporność na warunki miejskie.

Opracowanie projektowe zawierać może rozwiązania stref wejściowych do budynków, przestrzeni rekreacji wraz z placami zabaw, detale ogrodów deszczowych, rozwiązania dla donic terenowych oraz elementów małej architektury, dobór opraw oświetleniowych, a także projekt dachu zielonego w formie intensywnej bądź ekstensywnej.

50

Wykonanych
projektów
Wykonujemy projekty nasadzeń zastępczych
Koncepcje projektowe dla przestrzeni publicznych
Dobór elementów małej architektury i opraw oświetleniowych
Sporządzamy dokumentację niezbędną do realizacji nasadzeń