Projektowanie zieleni
drogowej

Zieleń stanowi istotny element towarzyszący infrastrukturze drogowej. Pełni funkcję izolacyjną oraz estetyczną. Skupiska drzew zlokalizowane na węzłach drogowych sprzyjają oczyszczaniu powietrza ze spalin, nasadzenia liniowe stanowić mogą barierę akustyczną oddzielającą mieszkańców od ulicznego hałasu, natomiast roślinność sadzona na rondach może zwiększyć ostrożność włączających się do ruchu kierowców. Oferujemy kompleksowe projekty zieleni drogowej, zawierające wytyczne projektowe oraz uwagi pielęgnacyjne.

Roślinność, którą projektujemy dla realizacji drogowych dobieramy biorąc pod uwagę szereg uwarunkowań. W tym odporność gatunków na zanieczyszczenia oraz brak konieczności wykonywania częstych prac pielęgnacyjnych. W wielu projektach stosujemy rozwiązania przyjazne rozwojowi bioróżnorodności oraz retencji wody opadowej. Wprowadzamy łąki kwietne oraz ogrody deszczowe, których popularność z czasem coraz bardziej rośnie.

Przy projektowaniu zieleni drogowej szczególną uwagę zwracamy na wytyczne projektowe co do doboru gatunkowego oraz lokalizacji nasadzeń, a także istniejących uwarunkowań- takich jak istniejąca infrastruktura.

50

Wykonanych
projektów
Wykonujemy projekty nasadzeń zastępczych
Koncepcje projektowe dla przestrzeni publicznych
Dobór elementów małej architektury i opraw oświetleniowych
Sporządzamy dokumentację niezbędną do realizacji nasadzeń